Kinesitherapie

Kinesitherapie omvat een geheel van systematische handelingen met als doel verschillende functieproblemen te verhelpen of te voorkomen. Deze functieproblemen kunnen van musculoskeletale, neurofysiologische, respiratoire, cardiovasculaire en psychomotorische aard zijn. De behandelingen zijn actieve of passieve lichaamsoefentherapie, massagetherapie en/of fysische therapieën.

Manuele therapie
Manuele therapie en osteopathie
Shockwave
Manuele lymfedrainage
Vestibulaire kinesitherapie

Door middel van manuele therapie worden functiestoornissen (pijn en bewegingsbeperking) onderzocht en behandeld. Deze manuele handelingen vinden vaak plaats op de hoogte van de gewrichten en/of musculatuur en hebben als doel om de mobiliteit te herstellen en de functie te optimaliseren.

Shockwave therapie is een moderne en erg doeltreffende behandelmethode. Shockwaves versnellen het genezingsproces door de zelfhelende eigenschappen van het lichaam te activeren, ze stimuleren het metabolisme en verbeteren de bloedcirculatie.

Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt, samen met de bloedsomloop, een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is voornamelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door een aangeboren problematiek, maar ook als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (en mechanisch) geoptimaliseerd worden.

De methode Leduc en Vodder richten zich beiden op de behandeling van oedemen (zwelling). Daarnaast is de methode Vodder ook efficiënt om de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren. Het is een holistische behandeling waarbij de mens in zijn geheel telt. Veelvoorkomende klachten zoals migraine, stress, slapeloosheid, constipatie, sinusitis, enz. kunnen behandeld worden via de Vodder methode, al dan niet in combinatie met andere therapievormen.

Deze revalidatie richt zich op patiënten met duizeligheid of evenwichtsstoornissen van vestibulaire oorsprong.

Eén van de meest voorkomende aandoeningen van het vestibulaire systeem is BPPV of benigne paroxysmale positionele vertigo. Deze aandoening wordt gekarakteriseerd door ernstige, kortdurende, episodische vertigo (draaiduizeligheid), soms gepaard met misselijkheid of braken, die geïnduceerd wordt door plotse hoofdbewegingen.

Vestibulaire training zal deze klachten aanpakken via het uitvoeren van specifieke maneuvers en oefeningen.

Oefentherapie

Hieronder valt re-conditionering bij onder andere hartfalen, hartlijden en longaandoeningen. Het is een behandeling die gebaseerd is op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid .Deze behandeling wordt toegepast bij patiënten met een chronische cardio-respiratoire aandoening.

Deze aandoening beperkt dikwijls de activiteiten van het dagelijks leven. Onze behandeling doelt op het reduceren van de symptomen, het optimaliseren van de functionele status en het omkeren van systematische waarneembare verschijnselen van de ziekte.

Revalideren in het water laat ons toe reeds in een erg vroeg stadium van de revalidatie enige actieve inspanning te vragen van het lichaam (en van gekwetste ledematen in het bijzonder). Hierbij schakelen we namelijk alle vormen van schokbelasting uit en kunnen we toch doelgericht werken om een letsel zo snel mogelijk te laten helen, door de circulatie vrij vroeg op gang te brengen.

Ook is deze vorm van trainen dé manier om alternatief aan de conditie te blijven werken als het letsel de patiënt nog niet toelaat te lopen of op andere manieren conditioneel te trainen (aquajogging)

Perinatale kinesitherapie is aangewezen voor (prenataal) en na (postnataal) de bevalling.

Mede door de grote hormonale veranderingen, de fysieke en psychische impact van een zwangerschap en de uiteindelijke zware fysieke arbeid tijdens de bevalling, is goede begeleiding en preventieve training van de vrouw noodzakelijk.

Prenataal wordt aangeraden om vanaf 20 weken zwangerschap de kinesitherapie te starten. Bij aanvang zal vooral uitleg en bewustwording van het lichaam aan bod komen. Oefeningen voor de bekkenbodem en buikspieren zijn eveneens van groot belang tijdens de zwangerschap. Ook  zal aandacht besteed worden aan ademhalings- en ontspanningsoefeningen als voorbereiding op de arbeid en bevalling. Er is steeds de mogelijkheid voor de partner om deel te nemen aan één of meerdere sessies.

Postnataal wordt vooral gewerkt op de versteviging van de bekkenbodem en de buikspieren (sluiten van de diastase), de stabiliteit en de conditie van de postnatale vrouw. Bij een natuurlijke bevalling wordt aangeraden om na 4 à 5 weken te starten, bij een keizersnede zal dit eerder 6 à 7 weken betreffen. 

Na een operatie (o.a. prothesen, fracturen met of zonder osteosynthesemateriaal, kruisband- of meniscusoperaties en decompressie) zullen wij u helpen met het herwinnen van de mobiliteit en functionaliteit van het lidmaat.

De sportkinesitherapie richt zich tot alle sporters, zowel de competitieve sporters als de recreatieve. Wij hebben ons gespecialiseerd in het behandelen van sportletsels en in de preventie ervan. Wij zijn er ook voor trainingsbegeleiding en het geven van advies en voorlichting.

Preventie