Oefentherapie

Hieronder valt re-conditionering bij onder andere hartfalen, hartlijden en longaandoeningen. Het is een behandeling die gebaseerd is op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid .Deze behandeling wordt toegepast bij patiënten met een chronische cardio-respiratoire aandoening.

Deze aandoening beperkt dikwijls de activiteiten van het dagelijks leven. Onze behandeling doelt op het reduceren van de symptomen, het optimaliseren van de functionele status en het omkeren van systematische waarneembare verschijnselen van de ziekte.

Revalideren in het water laat ons toe reeds in een erg vroeg stadium van de revalidatie enige actieve inspanning te vragen van het lichaam (en van gekwetste ledematen in het bijzonder). Hierbij schakelen we namelijk alle vormen van schokbelasting uit en kunnen we toch doelgericht werken om een letsel zo snel mogelijk te laten helen, door de circulatie vrij vroeg op gang te brengen.

Ook is deze vorm van trainen dé manier om alternatief aan de conditie te blijven werken als het letsel de patiënt nog niet toelaat te lopen of op andere manieren conditioneel te trainen (aquajogging)

Perinatale kinesitherapie is aangewezen voor (prenataal) en na (postnataal) de bevalling.

Mede door de grote hormonale veranderingen, de fysieke en psychische impact van een zwangerschap en de uiteindelijke zware fysieke arbeid tijdens de bevalling, is goede begeleiding en preventieve training van de vrouw noodzakelijk.

Prenataal wordt aangeraden om vanaf 20 weken zwangerschap de kinesitherapie te starten. Bij aanvang zal vooral uitleg en bewustwording van het lichaam aan bod komen. Oefeningen voor de bekkenbodem en buikspieren zijn eveneens van groot belang tijdens de zwangerschap. Ook  zal aandacht besteed worden aan ademhalings- en ontspanningsoefeningen als voorbereiding op de arbeid en bevalling. Er is steeds de mogelijkheid voor de partner om deel te nemen aan één of meerdere sessies.

Postnataal wordt vooral gewerkt op de versteviging van de bekkenbodem en de buikspieren (sluiten van de diastase), de stabiliteit en de conditie van de postnatale vrouw. Bij een natuurlijke bevalling wordt aangeraden om na 4 à 5 weken te starten, bij een keizersnede zal dit eerder 6 à 7 weken betreffen. 

Na een operatie (o.a. prothesen, fracturen met of zonder osteosynthesemateriaal, kruisband- of meniscusoperaties en decompressie) zullen wij u helpen met het herwinnen van de mobiliteit en functionaliteit van het lidmaat.

Neurologische revalidatie richt zich op het ingewikkelde samenspel van hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren. Tijdens de revalidatie zoeken we manieren om zo optimaal mogelijk te functioneren en verloren functies te herstellen.

De sportkinesitherapie richt zich tot alle sporters, zowel de competitieve sporters als de recreatieve. Wij hebben ons gespecialiseerd in het behandelen van sportletsels en in de preventie ervan. Wij zijn er ook voor trainingsbegeleiding en het geven van advies en voorlichting.